Hasznos információk
Amikor a gyerek KICSIT MÁS PDF Nyomtatás E-mail

Aki indított már iskolába hat-hétéves gyereket, tudja, micsoda büszke lelkesedéssel készül a tanító nénihez. Mekkora hévvel és milyen nagy örömmel pakolgatja a füzeteit, nézegeti a színes könyveket, rendezgeti a ceruzáit. Aztán telik-múlik az idő, reggelente egyre nehezebb felkelni, és egyszerre jön egy üzenet a pedagógustól. „A gyermek nagyon okos és tehetséges kisfiú/ kislány” – halljuk –, „csakhogy...” és a csakhogy után hosszú felsorolás következik a gyermek „bűnlajstromáról”, a szülői szívbe pedig beleköltözik valami nehéz, fojtogató szorongás.

„Azzal kezdődött – meséli a nyolcéves Peti édesanyja –, hogy a tanító néni e-mailen üzent nekem, Peti nem figyel az órákon, elkalandozik, direkt az ellenkezőjét csinálja annak, amit kér tőle... Persze elővettem a gyereket és mondtam neki, hogy az órán figyelni kell… Minél többet mondogattam neki, annál inkább tiltakozott, hagyjam abba, ő játszani szeretne... A dolog azonban nem állt meg itt, az e-mailek továbbra is rendszeresen érkeztek. „Peti ma óra közben a földön fetrengett, tornaórán kiállt a sorból és nem volt hajlandó megcsinálni a feladatot.” Az ember itt elkezd gondolkodni. Mi történhetett? Peti talán megbántódott vagy csak egyszerűen utálta, hogy egész nap fegyelmezetten azt kell csinálnia, amit a felnőttek mondanak neki? Vajon képes erre, vajon elvárható ez tőle? Bizonyára elvárható, hiszen a többi gyerekkel nincs semmi baj, csak az enyémmel... Aztán a helyzet kezdett elfajulni, mert a következő levélben már az szerepelt, hogy Peti verekedett, ordított és a „megbántott” kisfiú sírva tett panaszt az igazgató néninél. Az már csak utóbb derül ki, hogy ennek is volt előzménye és Petit is bántották – ám ez az információ nem jutott el sem a tanító nénihez, sem az igazgatóhoz. Szerencsére sikerült tisztázni, de akkorra a gyerekről már senki sem mosta le, hogy kiállhatatlan. A tanító néni azóta is küldi a leveleket, hogy a kisfiam rendetlen, rágja a ceruzáját, figyelme szétszórt, trágár, fetreng a padon, a padlón, nem követi a szabályokat…

És mit mond Peti? Azt, hogy unalmasak az órák, és hogy ő szabad szeretne lenni! És az az igazság, hogy őszintén együtt érzek vele... Már csak azért is, mert azt látom, hogy közben minden erejét megfeszítve igyekszik. Féltem is, hogy ebbe az igyekezetbe beletörik majd, és bedarálja őt a rendszer. Jelenleg egy komplex képességvizsgálaton veszünk részt. Vajon ha kiderül, hogy Petinek valamilyen részképesség-zavara van, figyelemzavaros, esetleg magatartászavaros, akkor is jönnek majd a levelek? Mert egyáltalán nem világos, kinek kell ezt a problémát megoldania? Csak nekem, mint „főbűnös szülőnek”, vagy esetleg kellene tennie valamit az iskolának, a tanító néninek is?”

Peti édesanyja nincs egyedül. Talán annyiban szerencsés a helyzete, hogy a „probléma” hamar felszínre került. Bencénél másképp történt. Ő is „okos” kisfiú, a magatartásával sem volt semmi probléma. Egyedül talán az tűnhetett volna fel, hogy kezdettől fogva nagyon csúnyán és rendezetlenül írt. De hát a fiúk már csak ilyenek – hessegette el mindenki a gondolatot… Negyedikre komoly helyesírási problémák jelentkeztek, s amikor elkerült a nevelési tanácsadóba, megállapították, hogy részképesség-zavara van…

 

„Való igaz, hogy a részképesség-problémák néha egészen az alsó tagozat végéig rejtve maradnak – magyarázza a pszichológus, Fürtös Zsuzsanna Zsófia –, mert az ilyen problémákkal küzdő gyerekek gyakran az átlagos vagy a magas intelligencia-övezetbe esnek, és sokáig képesek hiányosságaik kompenzálására. Ugyanakkor elég nagy baj az, ha nem derül ki időben, hogy mi áll a gyermek kisebb-nagyobb iskolai kudarcainak, tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézségeinek a hátterében, mert így sem a szülő, sem a pedagógus nem tudja, mivel is áll szemben és milyen módon tudná a problémát hatékonyan kezelni. A nem megfelelően vagy egyáltalán nem kezelt zavarok pedig elmélyülhetnek, s újabb bajokat eredményezhetnek, mint például a gyerek alacsony önértékelését, motiválatlanságát, iskolai peremhelyzetbe kerülését, deviációját stb.. A késői diagnózis másik hátránya az, hogy az idő előrehaladtával csökken a fejlesztő beavatkozások hatékonysága.

Az iskolai kudarcok hátterében gyakran az idegrendszer organikus éretlensége áll, ami többféle eltérés formájában ölthet testet: hiperaktivitás, figyelemzavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia stb. Ugyanakkor természetesen nem zárhatjuk ki azt sem, hogy a gyermek iskolai problémái mögött pedagógiai vagy pszichológiai tényezők állnak. Az okokat minél hamarabb tisztázni kell…”

 

Sokszor előfordul, hogy a közvetlen környezet nem is érzékeli a „kicsit más” jellegű viselkedésmintákat, ugyanis egyrészt megszokták őket és a maguk módján „rátanultak” arra, hogy a családon belül hogyan kezeljék azokat, másrészt sokszor bizonytalanok abban, hogy a minták normálisnak mondhatók-e vagy sem. A gyermekpszichológiai/pszichiátriai praxisban tipikusan akkor jelentkeznek a családok az első problémákkal, amikor a gyermek már a második osztály körül jár. Az óvodában még nem jelent akkora gondot az enyhe figyelemzavar, a túlmozgás, ott még nincs szó arról, hogy tartósabban kellene koncentrálni vagy 45 percig ülni egy helyben…

„Ma körülbelül 30 százalékra teszik a szakemberek a valamilyen szempontból „kicsit más” gyerekek számát, ami óriási arány. Ennek feltehetően az az oka, hogy a gyermekek mentális egészsége a mindennapjainkat átszövő stressz miatt folyamatosan romlik… Magas azoknak az aránya, akik szomatizáltak, félnek, amikor reggel iskolába kell menniük, akik hasfájósak, hasmenésesek. Az iskola pedig egyáltalán nincs felkészülve ezeknek a problémáknak a kezelésére – holott elgondolkodhatnánk azon, miért a gyerekeket kell alkalmassá tenni az iskolára, miért nem fordítva?”

 

(O-Nagy Lili cikkét e sokakat érintő problémáról – s a pszichológus, Fürtös Zsuzsanna Zsófia, a neuropszichológus, dr.Tárnok Zsanett, a tanulási tréner dr. Pusztai Éva és a kutató, dr. Gyarmathy Éva álláspontja – a Mindennapi Pszichológia 2011.1. számában olvasható.)

 
Intézmény adatlap szerkesztése PDF Nyomtatás E-mail

Regisztrált intézmények szerkeszthetik a saját intézményük adatlapját.

A szerkesztéshez be kell jelentkezni a fejléc jobb oldalán található bejelentkező modult használva.
Ha elfelejtette jelszavát az elfelejtett jelszó linkre kattintva újíthatja meg.

Bejelentkezés után keresse meg intézményét, majd az adatlapján kattintson a szerkesztés linkre.

További információk a videóban

 
Balkezesség PDF Nyomtatás E-mail
balkezességKb. minden hetedik ember használja ma dominánsabban a bal kezét a jobb helyett. A balkezesség nem megszokás, hanem biológiai alapokon nyugvó, a balt a jobbal szemben előnyben részesítő kéz használat. A balkezesek aránya a nyugati országokban folyamatosan nő. Érdemes megjegyezni, hogy már a majmoknál is megfigyelhető, hogy van domináns kezük.
Egy elmélet szerint a magasabb tesztoszteron-szint magzati korban balkezességhez vezet. Norman Geschwind neurológus nevéhez fűződik, hogy a tesztoszteron-szint befolyásolja az magzat agyának fejlődését. A férfi agy később fejlődik ki, mint a női, és bal agyfélteke később, mint a jobb. A tesztoszteron elfojtja a bal agyfélteke fejlődését, így a jobb agyfélteke erőteljesebben lesz fejlett. Így a magzat nagyobb valószínűséggel válik bal kezessé.
A születéskor fellépő stressz is kiválthat balkezességre való hajlamot.
A balkezeseket gyakran sutának, de sok kifejezés létezik, mely szerint  a bal rosszant jelent.
Egy jobbkezeseknek szánt világban kevés a balkezességből származó előny, de tény hogy léteznek. Például, a sebészetben hasznos lehet, ha mindkét kéz egyformán ügyes. Balkezes vagy ballábas sportolók előnyre tehetnek szert azáltal, hogy "jobbos" társuknak meglepetést szereznek a szokatlan oldal használatával.

Átszoktatás:
4597314332A pedagógia mai álláspontja szerint balkezes gyereket „átszoktatni” a jobbkezességre, szigorúan TILOS. Már a magzati korban eldől, hogy melyik agyfélteke lesz a domináns és ennek a megváltoztatására tett kísérlet súlyos következményekkel járhat. Ilyen például a dadogás , olvasási- (diszlexia), írási- (diszgráfia), számolási (diszkalkulia) nehézségek, magatartásbeli problémák, egyensúlyzavar.
Nincs direkt összefüggés a balkezesség és a magas intelligencia között, ugyanakkor megfigyelhető, hogy számos jelentős hatású személy balkezes volt.
 
Tevékenységközpontú nevelés PDF Nyomtatás E-mail
Célja a 3-8 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános
felkészítése. Magába foglalja gyermeki személyiség fejlesztését, életre való felkészítést, kommunikációra kívánjuk képessé tenni óvodáskorban gyermekeket tevékenységek által.
tevkzpEzek olyan óvodák, melyek sokoldalú érzelmi kifejezéseket és pozitív élményeket tesz lehetővé, amellyel hozzájárulhat a gyermek boldog alaphangulatának kifejlődéséhez és ezzel együtt a másik megértéséhez. Azok a gyermekek pedig, akik viselkedési nehézségekkel és zavarokkal küzdenek, különösen sok figyelmet és megértő nevelői magatartást igényelnek.
Következésképpen a család értékeire építve olyan gyermekeket szeretnének nevelni, akik:
 • érzelmileg kiegyensúlyozottak
 • a világra nyitottak, érdeklődőek
 • a társaihoz, a felnőttekhez pozitív érzelmekkel kapcsolódnak, jól
 • kommunikálnak
 • a szokásokhoz, szabályokhoz alkalmazkodnak, figyelmesek,
 • udvariasak
 • kreatívak
 • a másság elfogadására nyitottak
 • testileg jól fejlettek, mozgásában összerendezettek, testileg és
 • szellemileg készek az iskolai élet megkezdésére.

Alapelvek:
 • a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezze
 • a nevelés tegye lehetővé és segítse a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni képességeinek kibontakozását

Fontosnak tartják a partnerközpontú nyitott óvodai nevelést, amelyben szoros a családdal való együttműködés.
tevkzp2Mind a gyermek, mind a szülő számára biztonságot nyújtó pozitív
érzelmeket sugárzó, esztétikus, barátságos, jól elrendezett környezetet
alakítanak ki, amely alapfeltétele a kisgyermekkori szükségletek egyénhez igazodó kielégítésének. A csoportszobákban és a játszóudvaron olyan változatos és gazdag tevékenységi formákat biztosítanak, amelyben minden kisgyermek a szabad választás jogán megtalálja önkifejezéséhez, fejlődéséhez szükséges helyet, eszközt, és a „jó játék” elmélyült folyamatában fejlődnek, és fejleszthetők képességei, személyiségjegyei.
 
Gyermekeink immunerősítése PDF Nyomtatás E-mail
Amikor a gyermek elkezd bölcsödébe vagy óvodába járni, sokan természetesnek tartják, hogy az első pár hónapban folyton beteg. Viszont sokat tehetünk az immunrendszer erősítése érdekében.
gyumolcsok-zoldsegekJellemző az a helyzet, hogy a kicsinek már második héten el kezd folyni az orra, belázasodik, majd felső légúti panaszok, köhögés jelentkezik. Erre a legtöbb gyerekorvos antibiotikumot ír fel, ami a kórokozók mellett a hasznos baktériumokat is megöli, az immunrendszer legyengül, a kicsi hamaros megint beteg lesz és minden alkalommal egyre nehezebben lábal ki belőle.
Immun erősítésre lehet különböző multivitamin-készítményeket alkalmazni az őszi-téli időszakban. 2 éves kor alatt C-vitamin cseppeket, ezután Béres-csepp is adható. A külföldi készítmények összetételéről először alaposan tájékozódjunk mielőtt adni kezdenénk a gyermeknek.
gybFontos a megfelelő táplálkozás is. Javasolt a sok idény zöldség-gyümölcs fogyasztása.  Déli gyümölcsöket nyáron és ősszel érdemes adni. Télen az alma, répa, sütőtök, cékla, gesztenye, káposzta, zöldségdús húslevesek, spenót, főzelékek, befőttek és aszalt gyümölcsök fogyasztása javasolt.
Kiváló edzés az immunrendszernek a séta. Még télen is vigyük ki őket legalább fél órára sétálni. Nyáron pedig ha tehetjük a nap nagy részét töltsük a szabadban.

Forrás és további információk: http://www.kismamblog.hu/nem-kategorizalt/immunerosites
 
<< Első < Előző 1 > >>

1. oldal / 2