A játék szerepe a gyermek fejlődésében PDF Nyomtatás E-mail
játék szerepeA mozgás fejlődésében nagy szerepet játszik ebben az életkorban a tánc a játék. A játék az óvodáskorú gyerek alapvető tevékenysége.  Az óvodáskor végéig a játék marad a gyerek legfőbb tevékenysége, és a munka, a tanulás is megőrzi játékos jellegét. A játék formáinak és tartalmának gazdagítása a gyerekek képességeinek fejlődését segíti elő. Így a játék a személyiségfejlesztés alapvető eszközévé válhat. A játék fejleszti a gyerekek mozgását. Segíti új mozgásformák kialakulását, gyakorlását, ismert mozgások ismétlésével azok tökéletesedését. Fejleszti kézügyességüket, és elősegíti, hogy a pillanatnyi mozgásfejlettségük határaival számolni tudjanak. A változatos mozgás ügyesebbé teszi a gyereket. Növeli önállóságát, kitartását, hozzáértését. A veszélyhelyzetekkel való ismerkedés és megbirkózás hozzájárul kiegyensúlyozott, félelemmentes közérzetéhez. A gyerekek a játék útján is ismerkednek a világgal, a tárgyakkal, a tárgyak tulajdonságaival, a valóság jelenségeivel, eseményeivel, ezzel hatással van a gyerekek értelmi képességeinek fejlődésére. Érzékszerveik működése pontosabb lesz, ennek eredményeként észlelésük, megfigyelőképességük megbízhatóbbá válik. Ajáték szerepe3 lehetőségek mérlegelése, a tevékenység közben felmerülő akadályok leküzdése, a konfliktusok megoldása hozzájárul a problémamegoldó gondolkodás fejlődéséhez.
Az ötletek, a szokatlan fordulatok tág teret adnak a kreativitásnak. A játékban válnak közelivé és elfogadhatóvá a viselkedési szabályok. Lehetőség nyílik a szabályok megértésére, a helyes magatartás gyakorlására.
A játékhatással van a gyerekek ízlésének alakulására is. A személyiségfejlődésben különösen jelentős, hogy legváltozatosabban a játékban nyilvánulnak meg és fejlődnek a gyerekek közti társas kapcsolatok. A közös játék olyan bonyolult kölcsönös kapcsolatokra, együttműködésre készteti a gyerekeket, amilyenre a játékon kívül még nem képesek. A közös játékban alakulnak a játékhagyományok, amelyek a "mi-tudat" létrejöttét erősítik. Így a játék a közösségi élet fejlesztésének alapvető eszköze.

 

játék szerepe2


Forrás és további információ: http://www.ruzstanciskola.hu/tanciskola/arspoetica/03-ajatekszerepe.htm