Környezettudatosság az óvodákban PDF Nyomtatás E-mail
környezetA környezettudatos nevelés célja, a természeti, az épített környezet fenntarthatósága érdekében szükséges ismeretek, magatartásminták, értékek és életviteli szokások megtanítása. A környezeti problémák megoldásának leghatékonyabb módjának a belső motiváltságot tartják, mert pozitív motiváltság esetén mindig környezetkímélőn fognak cselekedni.
A környezettudatos nevelés alapjai és eszközei
Az óvodai környezeti nevelés, alapozó jellegű, így meghatározható szerepet játszik az egyén környezetkultúrájának alakításában. A környezeti tudat kialakítására és fejlesztésére több eszköz létezik. A környezeti nevelés „játszani hív” hiszen az óvodás, életkori sajátossága az, hogy játszik, és a körülötte lévő világgal így ismerkedik.
Játékos feladatokkal, óvónő által kezdeményezett tanulási szituációkkal, becsalogatja a környezettudatosság világába. Az óvodai (városi-falusi) szobákba, a természetsarkokba becsempészhetjünk a természet kicsiny darabjait. Növényekkel gazdagon díszíthetjük a csoportszobákat, megtalálható az akvárium, a zöld sarok, ahol mindig csírázik, hajt, zöldell valamilyen növényke… A környezeti nevelés nem korlátozódik a csoportszobán belüli foglalkozásokra, hiszen áthatja az óvodai élet egészét.
krnyezet2Az intézményesített nevelés és oktatás szerepe a környezeti tudat formálásának ez a leghatékonyabb eszköze. A környezeti nevelés során az érzelmi és értelmi adottságok fejlesztése egyaránt fontos. A nevelés a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően történik. Segítséget kell adni ahhoz, hogy az óvodások nevelésekor a szokásrendszer és az életvitel kialakításakor a környezettel kapcsolatos szempontok kellő súllyal szerepeljenek. Ösztönözni, támogatni szükséges az óvodások élményszerű tapasztalatszerzését, (kirándulások nemzeti parkokba, bemutatóhelyekre, múzeumokba, állatkertekbe, természetséták arborétumokba, közeli parkokba), amelyek elősegítik a környezetre figyelő magatartásforma megalapozását.

 

"A Földet nem örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön..."

krnyezet1Forrás és további információk:

http://www.freeweb.hu/szdszxii/kktmjcn.htm
Szabó Erzsébet Mónika:,,Óvónők kézikönyve”